Porin kulttuurisäätö
 

Porin kulttuurisäätö ry on taiteen tuottamisen ja esittämisen käytänteitä uudistava kollektiivi, jonka toimintaa motivoivat tukimuksellisuus, paikkasidonnaisuus ja aktivismi. Näyttelyiden lisäksi toiminta ottaa monia muotoja asiantuntijatyöstä kirjallisiin kannanottoihin, opetukseen, työhuonevierailuihin ja poliittiseen vaikuttamistyöhön.

Kaikki jäsenet – Anna Jensen, Eliisa Suvanto & Sanna Ritvanen – ovat opiskelleet Aalto-yliopiston Porin taiteen laitoksen visuaalisen kulttuurin monialaisessa maisteriohjelmassa. Vuonna 2017 Porin kulttuurisäätö palkittiin Taiteen edistämiskeskuksen Satakunnan alueen taidepalkinnolla.

__

Projektit: 

2023, #Holiday365, Sotkamo
2022, Pori Biennale 2022 – Visitors, Meri-Rastila & Kallahdenniemi
2021, Evergreen Inner Jungle, Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha
2020, Pori Biennale 2020 – Not to Sing Like a City Bird Sings, online
2019, Sandstorm – Ympäristötaidenäyttely Yyterissä, Pori
2019, Space Invaders VII – The Gift, Cholula, Meksiko
2018, Centennial – Pori Biennale III, Pori
2018, Space Invaders VI – Living Together, Helsinki
2017, Totuus Suomesta, Helsinki & Pori
2017, Space Invaders V -– Tolerance, Tampere
2016, Saatanan kesänäyttely – Pori Biennale II, Pori
2016, Space Invaders IV – Heterotopia, Matinkylä
2015, Porin maailmannäyttely, Pori
2015, Space Invaders III – Esteettisesti siedettävä, Otaniemi
2014, Pori Biennale – Utopia, dystopia & kaupunkitila, Pori
2014, Space Invaders II – Vallankumous, Pori
2013, Sponsori, Pori
2013, Space Invaders, Galleria 3h+k, Pori

Porin kulttuurisäädön ensimmäinen Sponsori-näyttely käsitteli taidemaailman rahoitusta ja vaihtoehtoisia rahoitusmenetelmiä. Keskiössä oli teoksellinen teko, jossa kollektiivi jakoi saamansa apurahan 20 euron apurahoina eteenpäin taiteilijoille ja asetti tällä rahalla toteutetut teokset esille yksityisasuntoon. Ensimmäinen Pori Biennaali (2014) oli kokonaistaideteos, joka tutki miten pienin resurssein pystytään synnyttämään vaikutelma suuresta tapahtumasta. Porin Maailmannäyttely (2015) toi veistoksellisissa puitteissa kokijoiden ja taiteilijoiden välisessä puhelinkeskustelussa esille teoksia, joiden fyysinen esittäminen oli mahdotonta. Pori Biennaali II Saatanan kesänäyttely (2016) problematisoi kesänäyttelyiden konventioita toimintatavoista ja sisällöstä, tapaan jolla media niistä kirjoittaa. Totuus Suomesta (2017) oli yli sadan tekijän, kahden näyttelyn ja julkaisun suurhanke, joka syntyi reaktiona perinteistä ja yksipuolista Suomi-kuvaa toistaneelle Suomi 100-hankkeelle. Centennial-näyttelyssä (2018) yleisö sai päättää minkälaista taidetta esitetään. Sandstorm – Ympäristötaidenäyttely Yyterissä (2019) teki yhtä Suomen merkittävintä ranta-aluetta uudella tapaa näkyväksi ja tunnetuksi muutenkin kuin perinteisenä rantalomakohteena. Lisäksi näyttely päivitti maa- ja ympäristötaiteen käsitteitä ja pohti taiteen vaikuttavuutta ja velvollisuuksia. Pori Biennale 2020 – Not to Sing Like a City Bird Sings toteutettiin covid-pandemian ​​myötä katalogina ja online-alustana, joka kokosi yhteen Aalto-yliopiston maisteriopiskelijoiden vuosien aikana Porin Reposaaressa toteuttamien teosten arkiston. Evergreen Inner Jungle (2021) Kaisaniemen kasvitieteellisessä puutarhassa tutki kasvitieteellisen puutarhan perinnettä, jossa kaukaiset ja eksoottiset kasvit tuodaan näytille museomaisiin olosuhteisiin. Meri-Rastilan, Kallahdenniemen ja Vuosaaren alueella järjestetty Pori Biennale 2022 – Visitors tutki alueen omaleimaisuutta ja sen kautta kaupunkisuunnittelun, arkkitehtuurin ja ekologian kestävyyteen kytkeytyviä kysymyksiä. 

__

Porin kulttuurisäädön toimintaa ovat tukeneet Aalto-yliopisto, Frame Finland, Helsingin kaupunki, Koneen Säätiö, Porin kaupunki, Sotkamon kunta, Suomen Kulttuurirahasto, Svenska Kulturfonden ja Taiteen edistämiskeskus. 

Entiset jäsenet: Andrea Coyotzi Borja (2020–2022), Anni Venäläinen (2013–2020), Eetu Henttonen (2013), Niilo Rinne (2013)

 

Porin kulttuurisäätö is a collective reimagining and renewing both the practices and mediating of contemporary art. The members are motivated by research based and site-specific approaches, collective work, already existing resources, and activism. In addition to exhibition making, the group’s activities take many forms from expert work to written statements, teaching, studio visits and political lobbying.

All members – Anna Jensen, Eliisa Suvanto & Sanna Ritvanen – have studied in Aalto University’s Pori department’s multidisciplinary visual culture MA program. In 2017 Porin kulttuurisäätö was awarded with Satakunta art prize by the Arts promotion Center Finland.

__

Projects: 

2023, #Holiday365, Sotkamo
2022, Pori Biennale 2022 – Visitors, Meri-Rastila & Kallahdenniemi
2021, Evergreen Inner Jungle, Kaisaniemi Botanical Garden
2020, Pori Biennale 2020 – Not to Sing Like a City Bird Sings, online
2019, Sandstorm, Yyteri, Pori
2019, Space Invaders VII – The Gift, Cholula, Meksiko
2018, Centennial – Pori Biennale III, Pori
2018, Space Invaders VI – Living Together, Helsinki
2017, The Truth About Finland, Helsinki & Pori
2017, Space Invaders V -– Tolerance, Tampere
2016, Saatanan kesänäyttely – Pori Biennale II, Pori
2016, Space Invaders IV – Heterotopia, Matinkylä
2015, Pori World Expo, Pori
2015, Space Invaders III – Aesthetically tolerable, Otaniemi
2014, Pori Biennale, Pori
2014, Space Invaders II – Revolution, Pori
2013, Sponsor, Pori
2013, Space Invaders, Galleria 3h+k, Pori

Collective’s first project Sponsor (2013) focused on funding bodies in the art world and creating new ways for increasing resources and alternative methods of funding. In the center of the exhibition was an act of starting a fictive foundation and passing received funding forward to the artists as 20€ grants and then exhibiting these works worth 20€ in a private apartment. The first Pori Biennale (2014) was a ‘gesamtkunstwerk’ testing if it was possible to pass as a proper biennale and a mass event with very little resources (it was). In Pori World Expo (2015) a monumental framework was given to immaterial art: artworks that for multiple reasons were not able to be realised in material form were exhibited as telephone conversations between the artist and the spectator. Pori Biennale II – The Bloody Summer Exhibition (2015) questioned the Finnish tradition of the so-called summer exhibitions. The Truth About Finland (2017) presented over 100 artists and researchers. The 3-part project invited contributors to rethink and imagine what 100-year-old Finland stands for. Pori Biennale III – Centennial (2018) was based on a questionnaire confronting the relationship of the public and contemporary art. Centennial, an exhibition realised once every hundred years, was created through these answers.  Sandstorm (2019) was a site-specific group exhibition, located on the infamous Yyteri Beach. Questioning the concepts of environmental and land art, the exhibition aimed to create a positive ecological impact on the already protected site. Pori Biennale 2020 – Not to Sing Like a City Bird Sings was realised as a catalogue and online platform that brought together an archive of works created by Aalto University Master’s students over the years in Reposaari, Pori. Evergreen Inner Jungle (2021) at Kaisaniemi Botanical Garden explored the tradition of botanical gardens, where distant and exotic plants are exhibited in museum-like settings. Pori Biennale 2022 – Visitors took place in Meri-Rastila, Kallahdenniemi and Vuosaari, highlighting the distinctiveness of the area and issues related to sustainability in urban planning, architecture and ecology.

__

Porin kulttuurisäätö has been supported by Aalto University, Arts Promotion Centre Finland, city of Helsinki, city of Pori, Finnish Cultural Foundation, Frame Finland, Kone Foundation, Sotkamo municipality, Svenska Kulturfonden. 

Previous members: Andrea Coyotzi Borja (2020–2022), Anni Venäläinen (2013–2020), Eetu Henttonen (2013), Niilo Rinne (2013)