Porin kulttuurisäätö
 

Porin kulttuurisäätö (Anna Jensen, Eliisa Suvanto, Andrea Coyotzi Borja & Sanna Ritvanen) on Porissa vuonna 2013 muodostettu kollektiivi, joka toteuttaa sekä taidemaailman rakenteita uudella tavalla ajattelevia näyttelyitä että tapahtumallisia teoksia. 

Kollektiivin praktiikka keskittyy toimintatapojen kehittämiseen ja uudistamiseen. Kollektiivin toiminnan perustana on pitkäjänteisyys. Projekteissa keskeistä on halu luoda taiteilijoihin molempien toimintaa tukeva suhde, johon liittyy huolenpito, taloudellisten resurssien huomioiminen ja ei ainoastaan uusien teosten vaan myös uuden tiedon tuottaminen ja välittäminen. Jokainen projekti saa alkunsa tutkimuskysymyksestä, joka pohjaa ekologisiin ja eettisiin tavoitteisiin, ja jonka myötä yhteiskunnassa vallitsevat valtasuhteet ja rakenteet tulevat näkyviksi. 

Toiminnan aloitti vuonna 2013 Sponsori-näyttely, joka käsitteli taidemaailman rahoitusta ja vaihtoehtoisia rahoitusmenetelmiä. Näyttelyn keskiössä oli teoksellinen teko, jossa Porin kultturisäätö jakoi saamansa apurahan 20€ apurahoina eteenpäin ja asetti näyttelyssä esille yksityisasuntoon tällä rahalla toteutetut teokset. Ensimmäinen Pori Biennaali (2014) oli kokonaistaideteos, joka kokeili miten pienin resurssein pystytään synnyttämään vaikutelma suuresta tapahtumasta. Porin Maailmannäyttely (2015) toi veistoksellisissa puitteissa kokijoiden ja taiteilijoiden välisessä puhelinkeskustelussa esille teoksia, joiden fyysinen esittäminen on mahdotonta. Pori Biennaali II Saatanan kesänäyttely (2016) problematisoi kesänäyttelyiden konventioita alkaen toimintatavoista ja sisällöstä, tapaan jolla media niistä kirjoittaa. Vuoden 2017 Totuus Suomesta –projekti oli yli sadan tekijän, kahden näyttelyn ja julkaisun suurhanke, joka syntyi reaktiona perinteistä ja yksipuolista Suomi-kuvaa toistaneelle Suomi 100 -hankkeelle. Kesällä 2018 toteutettiin Centennial-näyttely, jossa yleisö sai kerran sadassa vuodessa päättää minkälaista taidetta esitetään.

Vuonna 2017 yhdistykseksi rekisteröidyn kollektiivin jäsenet ovat valmistuneet Aalto-yliopiston Porin taiteen laitoksen visuaalisen kulttuurin monialaisesta maisteriohjelmasta ja toimivat laaja-alaisesti nykytaiteen kentällä.

Porin kulttuurisäädön toimintaa ovat tukeneet Aalto-yliopisto, Frame Finland, Koneen Säätiö, Porin kaupunki, Suomen Kulttuurirahasto, Svenska Kulturfonden ja Taiteen edistämiskeskus. Vuonna 2017 Porin kulttuurisäätö palkittiin Taiteen edistämiskeskuksen Satakunnan alueen taidepalkinnolla.

Entiset jäsenet: Anni Venäläinen (2013–2020), Eetu Henttonen (2013), Niilo Rinne (2013)

 

Porin kulttuurisäätö (Anna Jensen, Eliisa Suvanto, Andrea Coyotzi Borja & Sanna Ritvanen) is an artist-curator-collective established in Pori in 2013. The aim of the group is to organise exhibitions, events, projects and seminars that question and reconstruct the structures existing both in the art world and in our society.

The practice of Porin kulttuurisäätö is related on how to renew and develop practices (in more broader sense), take care of artists and relationships built with them, including questions of income, and to produce not only new art objects but also knowledge and ways of mediating it. Each project grows from a research question based on ecological and ethical goals, and aims to make societal power relations and structures more visible.

Collective’s first project Sponsor (2013) focused on funding bodies in the art world and creating new ways for increasing resources and alternative methods of funding. In the center of the exhibition was an act of starting a fictive foundation and passing received funding forward to the artists as 20€ grants and then exhibiting these works worth 20€ in a private apartment. The first Pori Biennale (2014) was a ‘gesamtkunstwerk’ testing if it was possible to pass as a proper biennale and a mass event with very little resources (it was). In Pori World Expo (2015) a monumental framework was given to immaterial art: artworks that for multiple reasons were not able to be realised in material form were exhibited as telephone conversations between the artist and the spectator. Pori Biennale II – The Bloody Summer Exhibition (2015) questioned the Finnish tradition of the so-called summer exhibitions. The Truth About Finland (2017) presented over 100 artists and researchers. The 3-part project invited contributors to rethink and imagine what 100-year-old Finland stands for. Pori Biennale III – Centennial (2018) was based on a questionnaire confronting the relationship of the public and contemporary art. Centennial, an exhibition realised once every hundred years, was created through these answers.  Sandstorm (2019) was a site-specific group exhibition, located on the infamous Yyteri Beach. The exhibition aimed to question the concept of environmental and land art, and to create a positive ecological impact on the already protected site.

All members of the collective registered as an association in 2017 have graduated from Aalto University’s Pori department’s multidisciplinary visual culture MA program and are working in the field of contemporary art in multiple positions. 

Porin kulttuurisäätö has been kindly supported by Aalto University, Arts Promotion Centre Finland, City of Pori, Finnish Cultural Foundation, Frame Finland, Kone Foundation, Svenska Kulturfonden. In 2017 Porin kulttuurisäätö was awarded with the Satakunta art prize by the Arts promotion center Finland Satakunta.

Previous members are: Anni Venäläinen (2013–2020), Eetu Henttonen (2013), Niilo Rinne (2013)