Porin kulttuurisäätö

>> Lataa Porin kulttuurisäädön portfolio
>> Download our portfolio

>> Lataa hinnasto
>> Download price list

___
(FI)

Porin kulttuurisäätö on toimintansa vuonna 2013 aloittanut kuratointiin, tutkimukseen, taiteen esittämiseen ja sen yhteiskunnallisen aseman vahvistamiseen keskittynyt kollektiivi. Toiminta pitää sisällään näyttelyiden ja tapahtumien järjestämistä vaihtuvissa lokaatioissa, uusien paikkasidonnaisten teosten tilaamista, kannanottojen ja artikkeleiden kirjoittamista, työhuonevierailuja ja mentorointia, opettamista sekä julkaisutoimintaa. Yhteistyökumppaneina ovat toimineet kaupungit, kunnat, instituutiot ja taidekentän ammattilaiset. Kollektiivin keskeisiä arvoja ovat julkisten tilojen yhdenvertaisuus ja demokratia sekä taiteen tekemisen eettiset ja ekologiset lähtökohdat.
___

Palvelumme sisältävät:

– Asiantuntijatyö ja konsultointi, kaupunkisuunnitteluun liittyvät kysymykset, julkisen taiteen asiantuntijapalvelut

– Opetus- ja ohjaustyö

– Tapahtumatuotanto ja fasilitointi

– Poliittinen vaikuttaminen

– Kuratoriaalinen työ

– Tutkimus

– Vastuullisuus

– Poikkitaiteellinen yhteistyö

– Paikalliset ja kansainväliset verkostot

___

(ENG)

Porin kultturisäätö is a collective that has since 2013 focused on curating, researching, exhibiting and strengthening the social role of contemporary art. Its activities include organising exhibitions and events in changing locations, commissioning new site-specific works, writing papers and articles, studio visits and mentoring, teaching and publishing. Partners have included cities, municipalities, institutions and other art professionals. The core values of the collective are equality and democracy in public spaces and the ethical and ecological premises of art.
___

Our services include:

– Expertise and consultancy, urban planning, public art

– Teaching and supervising

– Event production and facilitation

– Political influencing

– Curatorial work

– Studio visits and mentoring

– Research

– Sustainability

– Interdisciplinary collaboration

– Local and international networks