Porin kulttuurisäätö
Artists’ Island 2023
1.–30.9.2023
Harakka Island
Artists’ Island 2023
FIN

>> Lue näyttelyn katalogi täältä

Taiteilijoiden saari 2023 on 28 taiteilijan ryhmänäyttely, joka levittäytyy Harakan saaren rakennuksiin, poluille ja rannoille. Näyttelyn taiteilijat työskentelevät Harakan Taiteilijatalossa ja näyttelyn kuratoi kuraattoriduo Anna Jensen ja Eliisa Suvanto. Näyttely on jatkoa vuonna 2021 järjestetylle Taiteilijoiden saari -näyttelylle.

Saari on paikka, mutta se on myös aika, etäisyys, kesto, tunnelma, äärimmäisyyksien pakopiste, pysyvyyden ja muutoksen leikkauskohta, ja poliittisten päätösten kohde. Nämä käsitteet muodostavat temaattisen lähtökohdan ryhmänäyttelylle, joka syntyy saareen luonnon ja ympäristön ehdoilla, vuorovaikutuksessa taiteilijoiden ja saaren kanssa, olemassa olevaa hyödyntäen ja edellisen ja entisen päälle rakentaen.

Osa näyttelyn taiteilijoista on työskennellyt saarella vuosikymmeniä, kun taas uusin tulokas on saapunut Harakkaan tämän vuoden aikana. Yhteisöllisyys, yleisöjen ja tekijöiden moninaisuus sekä resurssien jakaminen ovat käsitteitä, jotka nousevat esiin nykytaiteessa. Taiteilijoiden saaressa nämä lähtökohdat ovat läsnä perustavalla tavalla ja ympärivuotisesti. Yhteinen aika ja jaetut kokemukset saavat uuden merkityksen paikassa, jossa vuodenkierto rytmittää olemista ja työskentelyä.

Ajan kehämäisyys ja kaiken syklisyys näkyvät näyttelyn teoksissa ja niiden materiaaleissa, joista iso osa on löydetty saarelta tai huuhtoutunut rantaan meren mukana. Taiteilijat, meri, saari ja sen asukkaat elävät rinnakkain. Näyttely avaa ja tekee näkyväksi jo olemassa olevia yhteyksiä, kumppanuuksia ja työskentelytapoja.

Taiteilijat: Sirkku Ala-Harja, Annette Arlander, Pira Cousin, Lotta Djupsund, Aino Favén, Noora Geagea, Kalle Haapala, Siiri Haarla, Iiris Hälli, Olof Kangas, Liisa Kallio, Osmo Kivimäki, Kastehelmi Korpijaakko, Anni Leppälä, Pekka Luhta, Marika Maijala, Päivi Maunu, Soili Mustapää, Heikki Mäntymaa, Tuula Närhinen, Tuomo Rainio, Harriina Räinä, Kaisa Salmi, Johanna Suonpää, Petra Vehviläinen, Virpi Vesanen-Laukkanen, Kari Yli-Annala, Aoi Yoshizawa.

Taiteilijoiden saari 2023 -näyttelyn tuottaa Harakan Taiteilijatalossa toimivien taiteilijoiden yhdistys Harakka ry. Näyttelyä tukee Taiteen edistämiskeskus.

Artists’ Island 2023
ENG

>> Exhibition catalogue here

Artists’ Island 2023 is a group exhibition of 28 artists on Harakka Island in September 2023.The artists of the exhibition work at the Harakka Artists’ House and the exhibition is curated by Anna Jensen and Eliisa Suvanto. The exhibition is a follow-up to the acclaimed Artists’ Island exhibition in 2021.

The island is a place, but it is also time, distance, duration, atmosphere, a vanishing point of extremes, an intersection of permanence and change, and the subject of policy-making. These concepts form the thematic starting point for the group exhibition, which is built on the terms of nature and the environment, in interaction with the artists and the island, using the existing and building on the past.

Some of the artists in the exhibition have been working on the island for decades, while the newest arrival came in Harakka this year. Community, diversity of audiences and artists, and sharing of resources are concepts that emerge in contemporary art. In Artists’ Island, these premises are present in a fundamental and year-round way. Shared time and shared experiences take on a new meaning in a place where the seasonal cycle rhythms our being and working.

The conversations with the artists at the Harakka Artists’ House echo the cyclical nature of time. This is also reflected in the works and their materials, many of which were found on the island or washed up on the shore. The artists, the sea, the island and its inhabitants live side by side. The exhibition opens up and makes visible existing connections, partnerships and ways of working.

Artists’ Island 2023 artists: Sirkku Ala-Harja, Annette Arlander, Pira Cousin, Lotta Djupsund, Aino Favén, Noora Geagea, Kalle Haapala, Siiri Haarla, Iiris Hälli, Olof Kangas, Liisa Kallio, Osmo Kivimäki, Kastehelmi Korpijaakko, Anni Leppälä, Pekka Luhta, Marika Maijala, Päivi Maunu, Soili Mustapää, Heikki Mäntymaa, Tuula Närhinen, Tuomo Raunio, Harriina Räinä, Kaisa Salmi, Johanna Suonpää, Petra Vehviläinen, Virpi Vesanen-Laukkanen, Kari Yli-Annala, Aoi Yoshizawa

Artists’ Island 2023 is produced by Harakka Artists’ Association, an association of artists based at the Harakka Artists’ House. The exhibition is kindly supported by the Arts Promotion Centre Finland.