Porin kulttuurisäätö
Henkiolentojen kukkula / Hill of Spirits
15.–30.6.2024
Henkiolentojen kukkula / Hill of Spirits
FIN

15.–30.6.2024
Vapaa pääsy
Avajaiset lauantaina 15.6.2024 klo 13-19
Mustarinda, Paljakantie 61, 89400 Hyrynsalmi
Taiteilijat: Aistė Ambrazevičiūtė, Aksel Haagensen, Jonas Palekas, Kamilė Pikelytė, Petter Yxell
Kuratointi: Porin kulttuurisäätö
Visuaalinen ilme: Joel Slotte

__

Porin kulttuurisäätö kuratoi Mustarindan vuoden 2024 kesänäyttelyn. Mustarinda-talon ympäristössä tapahtuvan paikkasidonnaisen näyttelyn avajaisia vietetään lauantaina 15.6.2024. Näyttely on avoinna 30.6. saakka. Näyttely nimi Henkiolentojen kukkula viittaa Mustarindan nimeen (muinainen sana Mustarinta tarkoittaa sekä karhua että “henkiolentojen kukkuloita”), mutta myös taiteeseen keinona kommunikoida tuntemattoman kanssa ja avata ovia toisiin maailmoihin. Näyttely toimii turismin, taiteen ja luontokysymysten risteyskohtana.

Mustarindan läheisiin metsiin sijoittuva näyttely testaa käytännössä, mitä Mustarindan ehdottama Vaara-Kainuun taidekansallispuisto voi tulevaisuudessa olla kokeilun ja kokemisen paikkana: taidekansallispuisto toimii viitekehyksenä, joka on samaan aikaan ikuinen, aina uusiutuva ja uudelleen kuviteltavissa. Samalla se on arkisto ympäristön muutoksista, mutta myös ihmisen jättämistä jäljistä.

Näyttelyn pohjoismaista ja baltiasta tulevat taiteilijat ovat Mustarindan residenssissä touko-kesäkuun. Residenssiin valitut taiteilijat työskentelevät luontoon ja ympäristöön liittyvien kysymysten kanssa laajentaen keskustelua kohti tilallista, ruumiillista, moniaistista ja kokemuksellista. Aksel Haagensenin teoksissa luonto on lapsenomaisen ilon lähde, mutta myös sukupuuttojen ja syrjäytymisen suru ja todellisuus ovat läsnä. Taiteilija-arkkitehti Aistė Ambrazevičiūtė herättelee työssään havaintokykyä ja tekee vielä kuvittelematonta todellisuutta näkymättömäksi. Petter Yxell on lintuharrastaja, joka yhdistää taiteellisessa työskentelyssään intohimonsa ekologiaan, biologiaan ja rakennettuun ympäristöön. Kamilė Pikelytėn monialainen praktiikka tutkii “folk horroria” ja eloperäistä ylijäämää. Jonas Palekas on keittiömestari ja ruokataiteilija, joka on erikoistunut paikalliseen ruuantuotantoon, performatiivisiin illallisiin ja kokeelliseen ruokasuunnitteluun.

Metsä näyttelypaikkana haastaa perinteisen katsomisen tavan ja ajatuksen katsojasta aktiivisena toimijana ja teoksesta passiivisena kohteena: metsässä teos on osa metsää, osa elävää kokonaisuutta, joka katsoo takaisin. Metsä tarkkailee, kuuntelee, aistii, haistaa ja haastaa. Myös näyttelyssä metsää lähestytään moniaistisesti. Voiko metsää maistaa? Miltä se tuntuu koskettaessa?

Henkiolentojen kukkula aukeaa yleisölle lauantaina 15.6.2024. Avajaisten retkipäivän ohjelmassa on Mustarindan ympäristökasvattaja Riitta “Nyyskä” Nykäsen luonnonkukkaretki, Jonas Palekasin luentoesitys tarjoilujen äärellä, opastettu näyttelykierros metsänäyttämölle, Kamilė Pikelytėn performanssi, sekä maljat ja päivällinen talolla. Tapahtuma alkaa Mustarinda-talolta kello 13 ja päättyy 19. Avajaisissa liikutaan vaihtelevassa ja märissä maastoissa, joten pyydämme vieraita pukeutumaan tämä huomioiden.

Henkiolentojen kukkula on nähtävissä kesäkuun 2024 loppuun asti. Näyttelyn teoksiin ja niiden sijainteihin opastaa maksuton näyttelykatalogi, jota on saatavilla mm. Mustarinda-talolta ja läheiseltä kodalta.

__

Näyttelyä ja residenssiä ovat tukeneet Pohjoismainen kulttuuripiste, Taiteen edistämiskeskus sekä Euroopan sosiaalirahasto ESR+, joka osarahoittaa Mustarindan Sinipyrstö-hanketta.

Henkiolentojen kukkula / Hill of Spirits
ENG

15.–30.6.2024
Free entry
Opening Saturday 15.6.2024 at 13–19
Mustarinda, Paljakantie 61, 89400 Hyrynsalmi
Artists: Aistė Ambrazevičiūtė, Aksel Haagensen, Jonas Palekas, Kamilė Pikelytė, Petter Yxell
Curated by Porin kulttuurisäätö
Visuals by Joel Slotte

__

Porin kulttuurisäätö curates the Mustarinda 2024 summer exhibition. The opening takes place on Saturday 15.6.2024 and the exhibition will be open until 30.6.2024. The title of the exhibition, Hill of Spirits, refers not only to the name of Mustarinda, the ancient word ‘Mustarinta’ meaning both bear and “hill of spirits”, but also to art as a way of communicating with the unknown and opening doors to other worlds. The exhibition takes place at the intersection of tourism, art and nature.

Located in the forests nearby Mustarinda house, the exhibition explores how the Vaara-Kainuu Art National Park proposed by Mustarinda can be a place of experimentation and experience in the future: a framework that is at once eternal, ever-renewable and re-imaginable. At the same time it is an archive of environmental changes, but also of the traces left by humans.

Artists from the Nordic and Baltic countries will stay in Mustarinda residency from May to June. The five selected artists work closely with questions related to nature and the environment, expanding the discourse towards the spatial, corporeal, multi-sensory and experiential. In Aksel Haagensen’s work, nature is a source of childlike joy, but the sadness and reality of extinctions and displacement are also present. Artist-architect Aistė Ambrazevičiūtė’s work evokes perception and makes the as yet unimagined realities visible. Petter Yxell is a birdwatcher who combines his passion for ecology, biology and the built environment in his artistic work. Kamilė Pikelytė’s interdisciplinary practice explores domestic darkness, folk horrors, and alienation in the digital age. Jonas Palekas is a chef and food artist specialising in local food production, performative dinners and experimental food design.

The forest as an exhibition site challenges traditional ways of encountering art and the idea of the spectator as an active agent and the work as a passive object: in the woods, the work is part of the forest, part of a living entity that looks back. The forest observes, watches, listens, senses, smells and challenges. The exhibition takes a multi-sensory approach to the forest. Can you taste the forest? How does it feel when you touch it?

Hill of Spirits opens to the public on Saturday 15th of June.2024. The forest trip of the opening day includes a wildflower tour by Mustarinda’s environmental educator Riitta “Nyyskä” Nykänen, a lecture and refreshments by Jonas Palekas, a guided exhibition tour to the forest stage, a performance by Kamilė Pikelytė, and a toast and dinner at the house. The event will start at the Mustarinda House at 13 and ends at 19. The opening program takes place in variable and wet terrain, so please dress accordingly.

Hill of Spirits is open until the end of June 2024. The exhibition catalogue guides visitors to the artworks and their locations, and is available free or charge at Mustarinda House and the nearby kota.

__

The exhibition and residency have been supported by Nordic Culture Point, the Arts Promotion Centre Finland and the European Social Fund ESF+, which co-funds Mustarinda’s Sinipyrstö project.