Porin kulttuurisäätö
Pori Biennale 2022 – Visitors
13.–24.7.2022
Pori Biennale 2022 – Visitors
FIN

Avajaiset 13.7.2022
Avoinna: 14.–24.7.2022
Sijainti: Rastila Camping, Meri-Rastila, Kallahti

Pori Biennale 2022 – Visitors on heinäkuussa järjestettävä paikkasidonnainen ja prosessilähtöinentaidenäyttely, joka tutkii Meri-Rastilan ja Kallahden alueiden omaleimaista ympäristöä, arkkitehtuurissa, ja luontoa. Näyttelyn teema, Visitors, viittaa meihin ­– tekijöhin, taiteilijohin ja teoksiin – vierailijoina, mutta myös muihin ihmisiin sekä toislajisiin, kävijöihin, jotka jättävät viestejä ja jälkiä paikkoihin. Historialliset kerrostumat, Kallahdenniemen suojeltu luontoalue ja Meri-Rastilan suojelua vailla oleva arkkitehtoninen kokonaisuus tekevät näkyväksi ideologioita ja arvoja, jotka muokkaavat haurasta aluetta ja sen asukkaiden identiteettiä ja elämää. Visitors-näyttelyssä tutkitaan yhteiskunnallisten valtarakenteiden ilmenemistä ympäristöissämme, ja sitä, miten me kaikki lopulta olemme ainoastaan vierailijoita.

Osallistujat: Michaela Casková, Venla Helenius, Kaija Hinkula, Flis Holland, Kristina Sedlerova-Villanen, Erika Weiste, Femma Planning, Ostaritutkimuksia, Taidekoulu MAA, You Tell Me -kollektiivi
Konsepti, kuratointi ja tuotanto: Porin kulttuurisäätö (Andrea Coyotzi-Borja, Anna Jensen, Sanna Ritvanen & Eliisa Suvanto
Visuaalinen ilme ja suunnittelu: Johannes Rantapuska
Näyttelykatalogin toimittaja: Andrea Coyotzi-Borja
Tukijat: Koneen Säätiö, Helsingin kaupunki

Pori Biennale 2022 – Visitors
ENG

Opening: 13 July.2022
Open: 14–24 July 2022
Location: Rastila Camping, Meri-Rastila, Kallahti

This year, Porin kulttuurisäätö’s site-specific, process-based Pori Biennale 2022 takes place in Eastern Helsinki and explores the unique environments of Meri-Rastila – Kallahti area from architecture to nature. The theme, Visitors, refers to us – artists, curators, and artworks – as visitors in the area, but also to different visitors from human to nonhuman leaving traces and passing messages. The different historical layers – the protected nature in Kallahti peak as well as the non-protected neighborhood and housing blocks in Meri-Rastila – demonstrate ideologies and values that shape the fragile existence of the area and its residents. Visitors explores alternative perspectives on how social and power structures manifest themselves in our surroundings, and how all living beings, in the end, are merely visiting.

Participants: Michaela Casková, Venla Helenius, Kaija Hinkula, Flis Holland, Kristina Sedlerova-Villanen, Erika Weiste, Art school MAA, Femma Planning, Ostaritutkimuksia, You Tell Me Collective
Concept, curating and production: Porin kulttuurisäätö (Andrea Coyotzi-Borja, Anna Jensen, Sanna Ritvanen & Eliisa Suvanto)
Visual identity and design: Johannes Rantapuska
Editor of the catalogue: Andrea Coyotzi-Borja
Kindly supported by: Kone Foundation, Helsinki city