Porin kulttuurisäätö
Pori Biennale 2022 – Visitors
14.–24.7.2022
click to see more images
Pori Biennale 2022 – Visitors
FIN

>> Näyttelyn kartta
>> Näyttelykatalogi
>> Tapahtumatiedot

Meri-Rastila, Rastilan leirintäalue & Kallahdenniemi
14.–24.7.2022
Aukioloajat: 12–17
Suljettu maanantaina 18.7.
Tapahtumien aikana pidennetyt aukioloajat
Vapaa pääsy 

Michaela Casková, Venla Helenius, Kaija Hinkula, Flis Holland, Kristina Sedlerova Villanen, Erika Weiste, Mirja Inkinen, Anni-Anett Liik, Inka Lönnqvist, nylon-kollektiivi (Edna Huotari, Vita Edvards, Lo Leskelä ja Ella Rahkonen), Tiia Roivanen, Teemu Ruissalo, FEMMA Planning, Ostaritutkimuksia, You Tell Me -kollektiivi
___

Viides Pori Biennale – Visitors levittäytyy heinäkuussa itäiseen Helsinkiin. Paikkasidonnainen näyttely tuo esiin alueen omaleimaisuutta Meri-Rastilan 90-luvun lähiöarkkitehtuurista Kallahdenniemen harjumaisemaan ja suojeltuihin rantaniittyihin. Teemana ‘Visitors’ viittaa sekä näyttelyn tekijöihin – taiteilijoihin, tutkijoihin ja kuraattoreihin – että kävijöihin, mutta yhtälailla alueen asukkaisiin. Näyttely tutkii erilaisten elollisten ja elottomien jättämiä jälkiä ja merkkejä, alueen historiallisia kerroksia, ja miten eri aikakausien unelmat ja ideologiat näkyvät maisemassa. Niin menneisyyden kuin tulevaisuudenkin aaveet ovat läsnä alueella, johon kohdistuu monenlaisia, ristiriitaisiakin odotuksia ympäristöarvojen vaalimisesta tuottavuuden ja kasvun lisäämiseen.

Kymmenen päivää kestävä Pori Biennale asettuu julkisiin tiloihin Rastilan leirintäalueelta Kallahdenniemen kärkeen, ja mm. pitkään tyhjillään olleeseen Villa Kuhlefeltiin. Reitti kulkee rakennetun lähiöympäristön läpi luonnonkauniille rannoille. Teosten kokemisen lisäksi katsoja kohtaa myös erilaisia tuoksuja, äänimaisemia, maastoja, ja aikakausia, suojeltuja alueita, hylättyjä rakennuksia ja vasta tuloillaan olevaa. Näyttelyyn järjestetään opastettuja kierroksia ja se sisältää tapahtumallisia osuuksia, joiden ajankohdista tiedotetaan myöhemmin. Kallahdenniemen luonnonsuojelualueen turvaaminen ja yhteistyö Helsingin kaupungin ympäristöpalvelujen kanssa on ollut keskeinen osa väliaikaisen näyttelyn suunnittelua.   

Tutkimuksellinen näyttely on toteutettu yhdessä työryhmän kanssa. Taiteilijat ovat toteuttaneet teoksia alueelle sen erityispiirteet huomioiden. Lisäksi näyttelyyn ovat kontribuoineet osallistavaan kaupunkisuunnittelun erikoistunut suunnittelutoimisto FEMMA Planning, taiteellinen ja tutkimuksellinen Ostaritukimuksia-projekti, sekä nuorten arkkitehtien muodostama You Tell Me -kollektiivi. Prosessi on dokumentoitu katalogiin, joka on saatavilla näyttelystä.

Näyttelyn toteutuksesta vastaa Porissa vuonna 2013 alkunsa saanut Porin kulttuurisäätö kollektiivi, jonka toiminta ottaa erilaisia muotoja vaihtuvissa paikoissa. Kollektiivin toiminnassa keskeistä on olemassa olevien rakenteiden kriittinen tarkastelu ja uudenlaisten muotojen ja matalan kynnyksen toimintatapojen kokeilu. Kollektiivin ja biennaalin nimessä esiintyvä ‘Pori’ ei ainoastaan viittaa länsirannikolla sijaitsevaan kaupunkiin, missä kollektiivin toiminta sai alkunsa, vaan myös mielentilaan, jossa kaupunkitilaan suhtaudutaan ideoiden ja utopioiden alustana.

Näyttelyä ovat tukeneet Koneen säätiö ja Helsingin kaupunki ja se toteutetaan yhteistyössä Helsingin kaupungin, Rastila Campingin sekä Y-Säätiön kanssa. 
___

Pori Biennale 2022 – Visitors -näyttelyyn voi tutustua monin eri tavoin, kokonaisuutena tai yksittäisten teosten kautta. Porin kulttuurisäädön suunnittelema kierros kestää kokonaisuudessaan noin kaksi tuntia kävellen. Kallahdenniemen luonnonsuojelualueilla saa liikkua vain teitä ja polkuja pitkin.

Lisätietoa Kallahdenniemestä:
Kallahdenniemi – harjuinen niemi ja vedenalainen särkkä

Pori Biennale 2022 – Visitors
ENG

>> Exhibition map
>> Exhibition catalogue
>> Public Program

Meri-Rastila, Rastila Camping & Kallahdenniemi
14.–24.7.2022
Opening hours: 12–17
Closed on Monday 18.7.
Extended opening hours during events
Free entry

Michaela Casková, Venla Helenius, Kaija Hinkula, Flis Holland, Kristina Sedlerova Villanen, Erika Weiste, Mirja Inkinen, Anni-Anett Liik, Inka Lönnqvist, nylon collective (Edna Huotari, Vita Edvards, Lo Leskelä and Ella Rahkonen), Tiia Roivanen, Teemu Ruissalo, FEMMA Planning, Ostaritutkimuksia, You Tell Me collective
___

The fifth Pori Biennale, Visitors, takes place in July in Eastern Helsinki. The site-specific exhibition explores the unique area from Meri-Rastila 90’s suburban architecture to the protected nature of Kallahdenniemi consisting of a beautiful ridge landscape and fragile underwater meadows. The theme, Visitors, refers not only to the producers of the exhibition – artists, researchers, guests, and curators – but also to the inhabitants, traces and signs left by the living and non-living. The exhibition looks at historical layers and how dreams, values and ideologies from different times and eras manifest themselves in the landscape. The past and the present and their ghosts appear in the neighbourhood that is currently in the center of many contradictory plans, hopes and wishes from protecting nature to increasing productivity and growth.

Pori Biennale will last for 10 days, and is mostly situated in public places from the Rastila Camping site to the Kallahdanniemi area including the old abandoned Villa Kuhlefelt. The exhibition takes the audience through the built suburban environment all the way to the coastal landscape. In addition to encountering the artworks, the guests as well as others using the area, experience various sounds, smells, terrains, eras, protected zones, empty houses, and things yet to come. Our collaboration with the environmental department of the city of Helsinki and respecting the protected Kallahdenniemi have been central parts of the process. Guided exhibition tours and public events will be organized during the exhibition.

The research-based exhibition has been realized together with the invited working group. Artists have created works responding to the surroundings and its special features. Other contributors to the exhibition are participatory urban planning office FEMMA Planning, artistic and curatorial Ostaritutkimuksia project, and You Tell Me, a collective of young architects. The process has been documented in a catalog which will be available during the exhibition. Full programme with details will be announced in July.

The exhibition is executed by Porin kulttuurisäätö collective whose practice takes different forms in different places. The collective critically observes existing structures and experiments with new forms and low-threshold approaches. The name ‘Pori’ in the context of the biennial and the collective does not only refer to a town in Western Finland, where the practice was launched but also to a state of mind and comprehending the city as a source of ideas and utopias.

Kindly supported by Kone Foundation, City of Helsinki and realized in collaboration with City of Helsinki, Rastila Camping and Y-foundation.
___

You can take part in the Pori Biennale – Visitors -exhibition in various ways, as a whole experience or through individual artworks. The duration of the tour designed by Porin kulttuurisäätö is approximately 2 hours by foot. Nature areas in Kallahdenniemi are not fully accessible. Moving in the nature conservation areas is restricted to the roads and trails.

More info:
Kallahdenniemi – an esker peninsula and underwater sandbank