Porin kulttuurisäätö
Pori Biennale III – Centennial
16.–22.07.2018
Yrjönkatu 4, Pori
click to see more images
Pori Biennale III – Centennial
FIN

Kerran sadassa vuodessa kansa saa päättää minkälaista taidetta sille esitetään

16.–22.7.2018
Avoinna ma–su 12–18
Yrjönkatu 4, 28100 Pori
City-käytävä ja kaupunkitilat

Taiteilijat: Heini Aho, Alma Heikkilä, Raimo Saarinen, to kosie, Kaino Wennerstrand, Ville Vuorenmaa

Centennial -näyttelykatalogi täällä

Porin kulttuurisäätö järjestää Porissa kesällä 2018 jo kolmannen Pori Biennaalin. Heinäkuussa avautuva näyttely pohjautuu tiedonkeruuseen, jonka avulla Porin kulttuurisäätö selvitti yleisön taidetta ja taiteen esittämistä koskevia toiveita. Vastausten perusteella kutsuttiin mukaan kuusi taiteilijaa: Heini Aho (s. 1979), Alma Heikkilä (s. 1984), Raimo Saarinen (s. 1984), Katarzyna Kosieradzka eli to kosie (s. 1986), Kaino Wennerstrand (s. 1981) ja Ville Vuorenmaa (s. 1980). Nimi Centennial viittaa sadan vuoden välein järjestettävään taidenäyttelyyn. Näyttelyssä onkin kaksi suurta teemaa: pyrkiä avaamaan niin kutsutun “suuren yleisön” toiveita ja ajatuksia taiteesta ja toisaalta miettiä mitä taide on nyt ja mitä se mahdollisesti voi olla tulevaisuudessa – millaisessa maailmassa Centennial vol 2 tapahtuu sadan vuoden päästä?

Käsitettä “suuri yleisö” käytetään mielellään silloin, kun halutaan perustella miksi kriittistä ja vaikeaa taidetta ei tulisi tukea yhteiskunnassa; yleisö halutaan määritellä homogeeniseksi ryhmäksi, jonka taidekäsitys on rajallinen. Vastauksista välittyi kuitenkin tarve kriittiselle ja kantaaottavalle monimuotoiselle taiteelle, joka olisi ennen kaikkea läsnä arjessa ja saavutettavissa. Aiheissa ilmeni huoli maailman ja ympäristön tilasta, joka tukee näyttelyn sadan vuoden aikajänteen tarkastelua: minkälaisessa elinympäristössä eletään sadan vuoden päästä ja minkälaisia mahdollisuuksia taiteella ja kulttuurilla silloin on? Miten taide voi ottaa kantaa ja muuttaa ajattelua, mutta samalla säilyttää yllätyksellisyytensä ja kokemuksellisuutensa?

Porin kulttuurisäädön kuraattorit Anna Jensen, Anni Venäläinen ja Eliisa Suvanto työskentelevät vuosittain valitsemansa taiteilijaryhmän kanssa suunnitellen yhteistyössä teosten lähtökohtia, kaupunkitilaan sijoittuvia lokaatioita ja kokonaisuuden lopullista muotoa. Vuonna 2018 mukaan kutsuttuja taiteilijoita yhdistää halu käsitellä työssään maailman tilaa, ympäristökysymyksiä ja rakenteita. Lisäksi tekijöillä on kyky hahmottaa kysymyksiä kiinnostavien, esteettisten ja yllättävien teosten kautta.

Aho on tunnettu liikkuvista veistoksistaan, joiden materiaaleissa yhdistyvät puu, metalli, liikkuva kuva ja valmiit objektit. Heikkilä on yksi ympäristökysymyksiä pohtivan Mustarinda-kollektiivin aktiiveja ja käsittelee taiteessaan luonnon monimuotoisuutta monimediaisesti ja esteettisesti. Saarinen on ihastuttanut viime vuosina esimerkiksi kasveista koostuvilla veistoksilla ja asetelmilla. to kosie on nostanut teoksissaan esiin mm. kysymyksiä muovijätteistä ja luonnonvaroista. Modig yhdistää työskentelyssään monialaista tekemistä ja kohdistaa kriittisyyttä olemassa olevien rakenteiden lisäksi itseensä tekijänä. Vuorenmaa luo piirtämällä ja vesiväreillä tarkkanäköisiä ajankuvia, joiden sävyt vaihtelevat humoristisesta surumieliseen.

Centennial-näyttelystä toteutetaan julkaisu, jossa avataan näyttelyn lähtökohtia ja yleisöltä kerättyä materiaalia. Julkaisuun Porin kulttuurisäätö on kutsunut näytelmäkirjailija-kirjailija Johannes Ekholmin (s. 1981) pohtimaan taiteen ja yhteiskunnan tulevaisuutta:

Ottakaa esiin kynät ja paperia, piirtäkää ympyrä, kirjottakaa sen keskelle nimenne, nyt, piirtäkää paperin toiselle puolelle toinen ympyrä. Miten ajattelitte päästä sinne?
Kuraattori vastustelee: “Tulevaisuuden ajatteleminen ahdistaa. Minut valtaa pohjaton suru ja fyysinen pahoinvointi. Mitä ikinä tapahtuu se tapahtuu minusta riippumatta.”

Näyttely sijoittuu Porin keskustassa sijaitsevan “City-käytävän” entiseen kukka- ja puutarhaliikkeenä toimineeseen myymälä- ja vitriinitilaan, sekä erilaisiin tiloihin kaupungilla. Näyttelyä ovat ystävällisesti tukeneet Koneen Säätiö ja Porin kaupunki.

Pori Biennale III – Centennial
ENG

Once every hundred years people are let to decide what kind of art they want to see

July 16–22 2018
Open 12am–6pm
Yrjönkatu 4, 28100 Pori
+ locations in the city centre

Artists: Heini Aho, Alma Heikkilä, Raimo Saarinen, to kosie, Kaino Wennerstrand, Ville Vuorenmaa

Centennial catalogue here

This summer Porin kulttuurisäätö collective opens already the third Pori Biennale. The exhibition taking place in July is based on a questionnaire confronting the relationship – hopes, ideas, and desires – of the public and contemporary art. Centennial, an exhibition realized once every hundred years, is created on the basis of these answers. The six participating artists are Heini Aho (b. 1979), Alma Heikkilä (b. 1984), Raimo Saarinen (b. 1984), to kosie (b. 1986), Kaino Wennerstrand (b. 1981) and Ville Vuorenmaa (b. 1980). The curators of Porin kulttuurisäätö (Anna Jensen, Anni Venäläinen, and Eliisa Suvanto) annually work in collaboration and through conversation with the invited artists to initiate and contextualize the presented artworks and to rethink the public space.

Centennial aims to critically explore how the so-called general public is defined in the context of politics of art and culture. The problematic term is too often used in order to create a notion of a homogeneous group with a limited capacity to understand art and its objectives. However, the data now collected shows the need for critical, complex and diverse forms of expression, often confronting and challenging the everyday life and surroundings. The desired themes varied from global crises to environmental issues, supporting the exhibition’s time span of hundred years: what are the future conditions and values, and furthermore, what kind of potential does art hold in 2118?

The participating artists all share the ability to recognize how art can engage in ongoing and future conditions shaping our everyday lives. Heini Aho is known for artworks combining installation, sculpture, moving image, and ready-made objects. Alma Heikkilä is one of the founders of the Mustarinda Association and her work challenges our views of the material world and the predominant view on human beings. Raimo Saarinen focuses on the various ideas of nature and has is been working with living plants through installations. Working through sound, performance and installation, to kosie’s artworks have critically questioned the lifespan of plastic products and consumption of food. Through various mediums and scenes Kimmo Modig makes critical yet funny commentary on the practices and values of the art world while examining his position as an artist. The paintings and drawings by Ville Vuorenmaa are sharp observations of our time, always balancing between humor and melancholy.

Centennial exhibition includes a catalogue combining texts from the contributors and outcome of the questionnaire. Porin kulttuurisäätö has invited dramatist-writer Johannes Ekholm (b. 1981) to think about the future relationship or art and society:

Take out your pencils and paper, draw a circle, write your name in the middle, now, draw another circle on the other side of the paper. How did you imagine getting there?

The curator resists:
“Thinking about the future creates anxiety. I’m being taken over by profound sadness and physical sickness. Whatever happens, happens regardless of me.”

The exhibition is available for one week, located in an old flower and garden shop (Yrjönkatu 4, Pori) as well as in the city space. Centennial is supported by Kone Foundation and City of Pori.