Porin kulttuurisäätö
Sandstorm – Ympäristötaidenäyttely Yyterissä
14.–21.07.2019
Yyteri, Pori
click to see more images
Sandstorm – Ympäristötaidenäyttely Yyterissä
FIN

14.–21.07.2019
Avoinna: ma-la klo 11-17 & su 12-15
Infopiste sijaitsee Virkistyshotelli Yyterin yhteydessä rannalla

Taiteilijat: Akuliina Niemi, Antti Turkko, Erno-Erik Raitanen, Hertta Kiiski ja Pihlavan koulun oppilasryhmä, Laura Könönen, Linda Tedsdotter, Sauli Sirviö, Timo Aho

Katso teosten sijainti Googlessa

Sandstrom -näytteleykatalogi täällä

Sandstorm – Ympäristötaidenäyttely Yyterissä

Kesänäyttelyitä on perinteisesti järjestetty niin pelloilla kuin navetoissa, mutta miksi rantaelämän ja taiteen yhdistäminen on ollut niin hankalaa? Porin kulttuurisäätö järjestää heinäkuussa 2019 Yyterin ranta-alueella ympäristöä käsittelevän ja ympäristö- ja maataiteen käsitteitä uudistavan Sandstorm-näyttelyn. Sandstorm – Ympäristötaidenäyttely Yyterissä nostaa ainutlaatuisen dyynialueen sekä rantaluonnon suojelun, ympäristökysymykset, ekologisuuden ja kestävän kehityksen lähtökohdiksi taiteen tekemiseen. Näyttelyn suunnitteluprosessissa, teosten toteuttamisessa ja teosten esittämisessä hyödynnetään alueen ympäristötietoa, olemassa olevia resursseja sekä yhteistyölle perustuvia toimintamalleja. Yyteriä, yhtä Suomen merkittävintä ranta-aluetta, tehdään uudella tapaa näkyväksi ja tunnetuksi muutenkin kuin lomakohteena. Samalla kun näyttely päivittää maa- ja ympäristötaiteen käsitteitä se pohtii taiteen vaikuttavuutta ja velvollisuuksia, sekä sitä, miten taide voi tiedon tuottamisen ja välittämisen lisäksi auttaa etsimään tapoja ilmastoahdistuksen kanssa elämiselle.

Näyttelyä ovat tukeneet Koneen Säätiö, Porin kaupunki, Svenska Kulturfonden, Taiteen edistämiskeskus ja Iaspis

Sandstorm-näyttelyn taiteilijat

Akuliina Niemi (s.1987) on valmistunut Kuvataideakatemian kuvanveiston osastolta taiteen maisteriksi sekä Sibelius-Akatemian klassisen musiikin osastolta musiikin kandidaatiksi. Niemen teoksissa ääni, kuva ja teksti luovat installaatioita tilaan. Niemen teoksia on ollut esillä Ateneumissa, Helsingin Taidehallissa, HIAP:in galleria Augustassa, Sinne galleriassa, Silicon Malleyssä Sveitsissä sekä galleria Mejanissa Tukholmassa. Lisäksi Niemi toimii freelance-muusikkona eri kokoonpanoissa. Vuonna 2018 Honkasalo-Niemi-Virtanen työryhmä palkittiin Suomen Kriitikoiden Liiton Kritiikin Kannukset palkinnolla taiteellisesta työskentelystä sekä valittiin kansainväliseen ISCP- residenssiohjelmaan.

Antti Turkko (s. 1980) yhdistelee teoksissaan maalausta, kuvanveistoa, arkkitehtonisia objekteja, kuvaa ja tekstiä. Hänen teoksensa syntyvät usein paikan inspiroimina, ja myös käyttämänsä metodit vaihtelevat tarkoituksen ja tilanteen mukaan. Hän on työskentelyssään yleisesti kiinnostunut tilallisista olosuhteista ja esillepanon odotuksista. Turkko on valmistunut Aalto-yliopistosta Taiteen maisteriksi 2015 ja arkkitehdiksi 2010.

Erno-Erik Raitanen (s. 1982) pyrkii taiteellisessa työskentelyssään luomaan osallistavia performansseja ja installaatioita, joissa valokuva, liikkuva kuva, ääni ja objektit tarjoavat ‘näyttämön’ katsojille täydentään teos toiminnallaan. Raitanen on suorittanut Bachelor of Arts (Hons) -tutkinnon valokuvauksesta University for the Creative Arts -yliopistossa Englannissa; kuvataiteen maisteriopintoja San Francisco Art Institutessa Fulbright -stipendiaattina; ja tällä hetkellä viimeistelee maisteriopintoja Kuvataideakatemian tila- ja aikataiteiden laitoksella.

Hertta Kiiski (s. 1973) työskentelee valokuvan, liikkuvan kuvan, objektien, tilan ja usein eläinten ja tyttäriensä kanssa. Hänen teoksensa käsittelevät rakkautta, empatiaa sekä ihmisten, ei-inhimillisen ja tilan välisiä suhteita. Kiiskin teoksia on kesällä 2019 esillä Sandstormin lisäksi yksityisnäyttelyssä Valokuvataiteen museossa sekä Rauma Triennalessa. Kiiski on valmistunut kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta 2015. Hän toimii tällä hetkellä Titanik-galleriaa pitävän Arte ry:n hallituksen puheenjohtajana.

Laura Könönen (s. 1980) on kuvanveistäjä, jäsen Suomen Kuvanveistoliitossa ja Suomen Taidekivenveisto ry:ssä. Hän valmistui kuvataiteiden maisteriksi Kuvataideakatemiasta 2012. Könönen on pitänyt yksityisnäyttelyitä Helsingissä ja osallistunut useisiin näyttelyihin sekä toteuttanut julkisia teoksia Suomessa ja ulkomailla.

Linda Tedsdotter (s. 1975) on Göteborgissa asuva ja työskentelevä kuvataiteilija, jonka teoksia on vuodesta 1998 alkaen ollut esillä useissa nykytaiteen museoissa, gallerioissa ja festivaaleilla. Tedsdotterin teokset voivat olla paikkasidonnaisia tai jollakin muulla tapaa suhteessa tilanteeseen ja kontekstiin. Tedsdotterin installaatiot pohjautuvat taiteilijan tiiviiseen suhteeseen pohjoiseen luontoon ja ne vetoavat katsojan aisteihin ja tarkkaavaisuuteen. Teoksiin liittyy usein yllätyksellisyys ja ruumiillinen kokemus, jonka kautta teos tulee ymmärrettäväksi. Tedsdotter toimii myös itsenäisenä kuraattorina ja Konstepidemin Gothenburgin kansainvälisen residenssiohjelman koordinaattorina.

Sauli Sirviö (s.1980) on helsinkiläinen kuvataiteilija. Hänen työskentelymetodinsa perustuu tarkkailuun ja tallentamiseen. Fokuksessa ovat etenkin vuorovaikutustilanteet sekä tilalliset tuntemukset. Teokset syntyvät useimmiten epäpaikoissa tai tilanteissa, jotka eskaloituessaan rakentavat epärealistisen ilmapiirin. Sirviö on valmistunut kuvataiteen maisteriksi Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta 2015. Hän on yksi taiteilijavetoisen SICin perustajajäsenistä.

Timo Aho (s.1980) työskentelee kuvanveiston, installaatio- ja paikkasidonnaisen taiteen menetelmin. Teoksissaan Aho pohtii ihmisen suhdetta teknologiakeskeiseen yhteiskuntaan, ympäristöön, sekä niistä kumpuaviin ilmiöihin usein hyödyntäen valoa sekä populaarikulttuurista tuttua estetiikkaa. Ahon teoksia on ollut nähtävillä Suomessa, sekä muissa Euroopan maissa mm. Skotlannissa, Amsterdamissa, sekä Venetsian arkkitehtuuribiennaalissa Skotlannin paviljongissa Happen Stance -18:sta. Aho on valmistunut Glasgow School of Art´in ympäristötaiteen linjalta BA (Hons) 2016 ja tekee parhaillaan maisteriopintoja Kuvataideakatemiassa. Aho asuu ja työskentelee Helsingissä.

Sandstorm – Ympäristötaidenäyttely Yyterissä
ENG

14–21 July 2019
Opening hours: Mon–Sat 11am–5pm & Sun 12–3pm
Exhibition info at the beach, behind Yyteri Hotel

Artists: Akuliina Niemi, Antti Turkko, Erno-Erik Raitanen, Hertta Kiiski, Laura Könönen, Linda Tedsdotter, Sauli Sirviö, Timo Aho

Artworks via Google maps

See Sandstorm exhibition catalogue here

Sandstorm Exhibition

Traditionally the so-called summer exhibitions have been taken into fields and barns, but why is it so difficult to combine beach life and art?

In July 2019 Porin kulttuurisäätö collective is opening Sandstorm, a site-specific group exhibition. Located on the infamous Yyteri Beach, the exhibition aims both to question the concept of environmental and land art, as well as to create positive ecological impact on the already protected site. Despite all of the well-meaning practices art doesn’t only create aesthetical imprints but it often ends up producing excessive amounts of waste and other surplus material. In Sandstrom the collective continues its work in redefining art and its production, taking urgent ecological and environmental questions to the center of its practice and sustainable thinking into the creative process. While creating and mediating new knowledge art is a way of exploring possibilities for living among the new climate regime and the anxiety it causes. Through the project Porin kulttuurisäätö wants to make the unique Yyteri beach visible and accessible in a new way and suggest an alternative for how we use the fragile nature around us – while enjoying the beach!

Sandstorm is kindly supported by Kone Foundation, Arts Promotion Centre Finland, City of Pori, Svenska Kulturfonden and Iaspis

Sandstorm artists

Akuliina Niemi (b.1987) has MA in fine arts from the Academy of Fine Arts sculpture department and BA in classical music from Sibelius Academy. In Niemi’s work sound, image and text create installations in space. Niemi’s work has been exhibited in Ateneum Art Museum, Helsinki Kunsthall, HIAP Gallery Augusta, Gallery Sinne, Silicon Malley in Swizerland and Gallery Majan in Stockholm. Niemi also works as a freelance musician in different ensembles. In 2018 The Finnish Critics’ Association awarded Honkasalo-Niemi-Virtanen collective with Critics’ Spurs, an annual honorary prize, for collective’s artistic work and the collective was also chosen to the international ISCP programme.

Antti Turkko (b. 1980). In his work Turkko combines painting, sculpture, architectural objects, images and text. Often his works are inspired by a specific place and also his methods vary depending on the purpose and situation. In his work Turkko is generally interested in the spatial conditions and expectations for exhibiting. Turkko received his MA on Arts in 2015 and on Architecture in 2010, both in Aalto University.

Erno-Erik Raitanen (b. 1982). In his work Raitanen aims to create participatory performances and installations where photography and moving images, sounds and objects offer a stage for the spectator to complete the work with their actions. Raitanen did his BA (Hons) on Photography in England in the University for the Creative Arts, part of his as a Fulbright Stipendiat in San Francisco Art Institute and is now finishing his Master’s degree in the Academy of Fine Arts in the department of Time and Space Arts.

Hertta Kiiski (s. 1973) works with photography, moving image, objects, spaces and often animals and her daughters. Her works usually deal with love, empathy and the relationship between human and non-human. During the summer 2019 Kiiski’s works can be seen in Sandstorm exhibition but also in a solo show in The Finnish Museum of Photography and in Rauma Triennale. Kiiski got her MA in the Fine Art Academy in 2015. She is the chair of Artist Association Arte that runs the Titanik gallery in Turku.

Laura Könönen (s. 1980) is a sculptor and a member of the Association of Finnish Sculptors and Art Stonework association. She graduated from the Academy of Fine Arts in 2012. Könönen has had solo shows in Helsinki and been part of numerous exhibitions and realized public works nationally and internationally.

Linda Tedsdotter (b. 1975) is a visual artist based in Gothenburg Sweden. Tedsdotter’s artworks can be site-specific or related in some other way to the situation and the context they form part of. Her interventions in the environment have their origins in the artist’s close relationship to the northern countryside, and they approach to the viewers senses and attention. There is frequently an element of surprise in her work and also an element of deliberate manipulation or illusion that intends to intensify the presence and self-awareness of the viewer. Except for being an artist Tedsdotter also work as a independent curator and has at the moment a position as the International Coordinator at the residence program at Konstepidemin Gothenburg.

Sauli Sirviö (b.1980) is a visual artist who lives and works in Helsinki. His working is based on observing and documenting, focusing especially on situations of interaction and spatial effects. Starting point for the works is often a nonplace, or a situation that can when escalated lead into a surrealistic atmosphere. Sirviö received his MA from the Academy of Fine Arts in 2015 and is one of the founding members of the artist run gallery SIC.

Timo Aho (b.1980) works with sculpture, installation and site-specific art. In his work Aho ponders our relationship to technology centered society and environment, often using the medium of light and aesthetics familiar from popular culture. Aho’s works have been exhibited in Finland and in other European countries i.e. in Scotland, Amsterdam and in Architecture Biennale in Venice in Scotland’s pavillion Happen Stance – 18. Aho has done his BA (Hons) in environmental art Glasgow School of Art in 2016 and is at the moment doing his MA in the Fine Art Academy. Aho lives and works in Helsinki.