Porin kulttuurisäätö
Space Invaders V – Tolerance
17.–21.05.2017
Hiedanranta, Lielahti mansion
click to see more images
Space Invaders V – Tolerance
FIN

Taiteilijat: Alpo Nummelin, Andrea Coyotzi Borja, Anna-Sofia Sysser, Antti-Juhani Manninen, Francisco Martinez, Helen Aleksandrova, llona Lehtonen, Jaakko Leeve, Kathi Körner, Laureline Tilkin, Lauri Linna, Maija Jokela, Matti Tanskanen, Pinja Mustajoki, Ragnar Rael, Taina Rajanti

Tänä vuonna jo viidettä kertaa järjestettävä Space Invaders valloittaa tänä vuonna Tampereen. Tapahtuma järjestetään toukokuussa Tampereen Hiedanrannassa.

Vuoden 2017 teema on Sietokyky, jota tarkastellaan historiallisena ilmiönä, nykyhetken ja siihen liittyvän vastakkainasettelun valossa sekä suhteessa paikkaan. Miten sietokyvyn koetteleminen välittyy tilan kautta, miten tilalliset ratkaisut vaikuttavat sietokykyyn ja mitä kaikkea oikeastaan siedetään? Taiteellisteoreettisten lähestymistapojen lisäksi vanha tehdasympäristö ja sen osittain tuhoutunut luonto tuo konkretiaa sietokyvyn ajattelulle – mitä kaikkea ympäristö sietää? Space Invaders kokoaa joukon tutkijoita ja taiteilijoita muutoksen alla olevalle Hiedanrannan alueelle pohtimaan paikkaa sekä sietokyvyn kysymyksiä.

Tulevana asuinalueena Hiedanrannan alue on hiljaiselon jälkeen voimakkaassa muutoksessa. Alueen suunnittelu on poikkeuksellisesti aloitettu käyttäjistä käsin: se on ensin avattu toimijoille ja yleisölle, joiden toiminnan pohjalta suunnitelmia tehdään. Myös Space Invaders on avoin konsepti, joka vuosittain syntyy projektin ja osallistujien myötä. “Näyttely” on tapahtuma, joka tänä vuonna sisältää intensiivisen yhdessä asumisen ja tekemisen jakson. Projektin lopputulema on tapahtuma, joka sisältää eri taiteen aloja, musiikkia, ajattelua ja yhdessäoloa. Leirikoulu synnyttää tilaa haltuunottavia tilanteita ja teoksia, mutta kutsuu samalla osallistumaan keskusteluihin ja tapahtumiin. Iltaohjelma sisältää elävää musiikkia ja esitystaidetta. Tapahtuma on ilmainen ja kaikille avoin. Aiempien vuosien tapaan se kutsuu mukaan taiteen ammattilaisia, akateemisia toimijoita sekä monenlaisia kaupunkilaisia eri ikäluokista.

Kahden edellisen vuoden tapaan Space Invaders sisältää näyttelyprojektin lisäksi Aalto-yliopistossa järjestetyn opintokokonaisuuden. Kurssi mahdollistaa kansainvälisten maisteriopiskelijoiden osallistumisen, ja näyttely avaa suomalaisen taidemaailman toimintatapoja, sekä sallii kentällä eri aloilla toimivien taiteilijoiden tutustumisen. Tänä vuonna tapahtuma ja kurssi järjestetään yhdessä Tampereen yliopiston Ketterä kaupunki -hankkeen, Hukkatila ry:n sekä Aalto-yliopiston Elävä Pori -hankkeen kanssa.

Space Invaders V – Tolerance
ENG

Artists: Alpo Nummelin, Andrea Coyotzi Borja, Anna-Sofia Sysser, Antti-Juhani Manninen, Francisco Martinez, Helen Aleksandrova, llona Lehtonen, Jaakko Leeve, Kathi Körner, Laureline Tilkin, Lauri Linna, Maija Jokela, Matti Tanskanen, Pinja Mustajoki, Ragnar Rael, Taina Rajanti

In May 2017 the fifth Space Invaders exhibition-event will be taking over Tampere and more precisely Hiedanranta district.

The theme for this years Space Invaders is Tolerance. The subject will be approached as a historical phenomenon, in relation to recent confrontations and conflicts in the Finnish society as well as through spatial thinking. How far can tolerance extend and what are we willing to tolerate? The old factory set up and its nature partly destroyed by factory production will add yet another layer to artistic research. What can the environment tolerate?

Space Invaders will bring a group or researchers and artists to the future residential area Hiedanranta that is currently under a massive development and urban planning. One of the goals of Hiedanranta is to become the best practice example using smart city technologies. The goal is to shape the area with participatory practices and user friendly methods which means the citizens can be involved in planning or decision-making related to the new district. Similar to this, Space Invaders is also an open concept which is annually re-created in relation to the location, theme and participants. This year students from Aalto University will take part in a school camp which will simultaneously be a course (Situated Urban), event and social space.

Space Invaders V partners this year will be the city of Tampere, Tampere University and Dwellers in Agile Cities, Hukkatila ry and ‘Live Pori’ of Aalto University.

Program:
Wed 17.5.
14 Yrjö Haila speaks about Resilience
15:15 Introducing Space Invaders course and event
16 Ilona Lehtonen: The Other Guide to Tampere https://www.facebook.com/otherguidetampere/

Thur 18.5.
13 Maija Jokela & Anna Jensen: critical workshop about urban activism – Why “nice” urban activism isn’t always that nice.
15 Artist presentations: Antti-Juhani Manninen & Francesco Martinez: Retro culture, but no tolerance to decay
17 Sauna Workshhop

Fri 19.5.
14 Taina Rajanti: attention-span of a cockroach
17 Exhibition opens
17:30 Boiling point documentary

Sat 20.5.
11 Exhibition open
12 Pinja Mustajoki: Laktoosi-intoleranssi – lajienvälisestä sietokyvystä
14 Presentations and discussion about temporary use of empty spaces: Rami Ratvio (Tilapioneerit), Teemu Grönlund (Kaarikoirat ry), Maria Mattila (Keltainen talo, monitoiminainen)
Hukkatila presents:
Viiksimaisteri & Leonid Demin esittää: The Use of a Personal Computer 2017 pt. 5
Pelle Romantica & Pecka Peckersson featuring Pirkko Mandola
liki: mixed feelings feat vj snägäri
DJ Prinssi Herman